office@vueko.net +381606336007

Aktuatori


on/off digitalnih ulaza i izlaza

KNX logo

Nudimo širok spektar KNX aktuatora koji ispunjavaju zahteve od kućne automatizacije do građevinskih instalacija bilo kog nivoa...

Aktuatori

Dostupni u različitim verzijama, u zavisnosti od režima konfiguracije:

  • PARAM - programiranje pomoću primene ETS parametara
  • MANUAL - sistem ručnog podešavanja za relejne izlaze

22S-K

CT432220 [PARAM]

KNX aktuator sa 22 digitalna izlaza

22S-K

CT432240 [MANUAL]

KNX aktuator sa 22 digitalna izlaza

16S-K

CT431620 [PARAM]

KNX aktuator sa 16 digitalnih izlaza

16S-K

CT431640 [MANUAL]

KNX aktuator sa 16 digitalnih izlaza

9S-K

CT430920 [PARAM]

KNX aktuator sa 9 digitalnih izlaza

9S-K

CT430940 [MANUAL]

KNX aktuator sa 9 digitalnih izlaza

7SZ-K

CT430720 [PARAM]

KNX aktuator klimatske zone sa 7 izlaza (18V DC)

6E4S-16A-K

CT416420 [PARAM]

KNX aktuator sa 6 digitalnih ulaza i 4 digitalna izlaza (16A)

6E4S-16A-K

CT416440 [MANUAL]

KNX aktuator sa 6 digitalnih ulaza i 4 digitalna izlaza (16A)

6E4S-30A-K

CT416430 [PARAM]

KNX aktuator sa 6 digitalnih ulaza i 4 digitalna izlaza (30A)

3E2S-K

CT423220 [PARAM]

KNX aktuator sa 3 digitalna ulaza i 2 digitalna izlaza

2E2S-K

CT422220 [PARAM]

KNX aktuator sa 2 digitalna ulaza i 2 digitalna izlaza

4E-K

CT454020 [PARAM]

Adapter za mehaničku kontrolu (za povezivanje konvencionalnih tastera na KNX) sa 4 digitalna ulaza (SELV)

4E4SL-K

CT454420 [PARAM]

Adapter za mehaničku kontrolu (za povezivanje konvencionalnih tastera na KNX) sa 4 digitalna ulaza i 4 digitalna izlaza (SELV)